พริกไทย

มีหลายสายพันธุ์ของพริกไทย - จากพันธุ์หวานเผ็ดฉุน เรามาพูดถึงหนึ่งในนั้นของพริกป่น พริกคาเยนน์หรือที่รู้จักกันในชื่อพริกไทยพริกเป็นของตระกูลโซลานาเซและเป็นไม้พุ่มหรือไม้พุ่มครึ่งหนึ่ง นี้เป็นพืชยืนต้นที่สามารถปลูกได้ง่ายในเรือนกระจกในประเทศและที่บ้านบนขอบหน้าต่าง

อ่านเพิ่มเติม