การรดน้ำ

เป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำอย่างง่าย ๆ เมื่อรดน้ำสวนผักและควรชุบดินบ่อยแค่ไหน? ชาวสวนหลายคนทำผิดพลาดแม้ในฤดูแล้งรดน้ำต้นไม้และดินอย่างอุดมสมบูรณ์ เราจะบอกวิธีหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุด ในการดูแลพืชผักทุกรูปแบบการเสียเวลามากที่สุดความยุ่งยากและการทำงานหนักคือการรดน้ำสวน

อ่านเพิ่มเติม